Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 11:32

Αθήνα, 27/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 224 

ΝΠΔΔ

 

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα : «Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΠΥΥ»

Στις 2/1/2017 υπεγράφη μεταξύ ΠΦΣ και ΕΟΠΥΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Με την σύμβαση αυτή αλλάζει οριστικά το τοπίο, που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και υγειονομικά υλικά. Σύμφωνα με την σύμβαση οι δικαιούχοι των παροχών (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι ) δεν πρέπει να προσέρχονται στις κατά τόπους διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017.

Θα αποζημιώνονται μόνο για εκτελέσεις γνωματεύσεων που έγιναν μέχρι 31/12/2016.

Οι εκτελέσεις των γνωματεύσεων γίνονται μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, όπως είναι τα φαρμακεία.

Το παλιό e-ΔΑΠΥ έχει καταργηθεί και αντικαθίσταται από νέο e-DAPY το οποίο στην ουσία δεν διαφέρει καθόλου από το προηγούμενο, εκτός από κάποιες ελάχιστες παραμέτρους. Τα φαρμακεία τα οποία μέχρι 31/12/2016 είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό e-ΔΑΠΥ και λειτουργούσαν μέσω αυτού, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Αυτά τα φαρμακεία έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-DAPY) το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.

Για τα φαρμακεία που ήταν εγγεγραμμένοι πάροχοι την 31/12/2016, δεν χρειάζεται η επανεγγραφή τους, γίνεται αυτόματα.  Για όσα φαρμακεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από 1/1/2017, απαιτείται η εγγραφή τους ως υποψήφιοι πάροχοι στην πύλη του ΕΟΠΥΥ (http://apps.eopyy.gov.gr/). 

Από την στιγμή της εγγραφής τους είναι αυτοδικαίως συμβεβλημένοι και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση που επιθυμούν να  μην εκτελούν και συνεπώς να μην συμβληθούν, υπογράφουν δήλωση την οποία καταθέτουν στο σύλλογό τους και ο σύλλογος την αποστέλλει άμεσα στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση τα υλικά που χορηγούνται από τα φαρμακεία είναι τα εξής :

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη

Επιθέματα

Υλικά για μεσογειακή αναιμία

Οστομικά Υλικά

Υλικά Τραχειοστομίας

Συσκευές σίτισης

Συσκευές έγχυσης φαρμάκων

Καθετήρες - ουροσυλλέκτες

Λοιπά αναλώσιμα υλικά

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ορθοπεδικά*

Ακουστικά Βαρηκοΐας*

Αναπνευστικά Είδη*

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής (Διαιτητικά Τρόφιμα)*

* ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, με βάση τους όρους της ως άνω σύμβασης.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα, η γνωμάτευση είναι ηλεκτρονική. Ή γνωμάτευση πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της) από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με την παροχή και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς του Οργανισμού (π.χ. ΕΚΠΥ, δηλ. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ). Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου αποτελεί υποχρέωση του ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά (ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση – έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων το e-DAPY ενημερώνει αυτόματα, για το αν το εν λόγω υλικό είναι καταχωρημένο  στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ από την εταιρεία (η οποία έχει την ευθύνη για την καταχώρησή του) εάν έχει εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό barcode ανά τεμάχιο.

Στο έντυπο εκτέλεσης καταχωρείται αυτόματα κατά την εκτέλεση ο αριθμός μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπως και το μοναδικό BARCODE του προϊόντος. Δεν απαιτείται επικόλληση κουπονιού, διότι το barcode θα είναι άυλο χωρίς ετικέτα. Όσα προϊόντα δεν έχουν πάρει έγκριση για αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ δεν θα τους επιτρέπει το σύστημα να εκτελούνται. Ο δικαιούχος καταβάλει την νόμιμη συμμετοχή του στο φαρμακείο όπου αυτή προβλέπεται καθώς και την διαφορά της τιμής από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει το νέο e-Dapy δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα  προϊόντα που έχουμε χορηγήσει ή χορηγήσουμε (εκτός του Σακχαρώδη διαβήτη), έχουν πάρει έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά και έχει συμφωνηθεί από τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιωθούν ΟΛΑ με την υποβολή των γνωματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του μήνα (Ιανουάριος και μόνο) είναι τα εξής :

  • Συνεχίζουμε να εκτελούμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις σύμφωνα με όσα απαιτούνται για κάθε Κατηγορία (π.χ. θεώρηση  όπου απαιτείται).
  • Μόλις λειτουργήσει το νέο e-Dapy και ανοίξει το σύστημα, θα πρέπει να περαστούν όλες οι γνωματεύσεις μέχρι εκείνη την στιγμή στο νέο e-Dapy. Κατά την καταχώρησή τους περνώντας όλα τα προϊόντα που έχουν δοθεί ανά συνταγή θα εκτυπώνεται έντυπο εκτέλεσης της  γνωμάτευσης το οποίο απλά θα συρράπτεται στη παλιά γνωμάτευση του γιατρού που εκτελέσαμε. Για αυτό τον μήνα, το σύστημα θα δεχθεί όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που έχουμε εκτελέσει, είτε έχουν πάρει έγκριση είτε όχι.
  • Αφού περάσουμε όλες τις συνταγές στο νέο e-Dapy, επιβεβαιώνουμε τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στο σημείο αυτό, έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τις εκτελέσεις αν έχει προκύψει κάποιο λάθος.
  • Αφού ολοκληρώσουμε την πιθανή επεξεργασία , πατώντας υποβολή ολοκληρώνουμε το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα μας ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί καθώς και την συνολική τους αξία, οπότε και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.
  • Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει να εκδοθεί το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου (ένα ειδικό έντυπο με όλα τα στοιχεία του φαρμακείου που απαιτούνται), το οποίο θα επικολλάται στον φάκελο με τις γνωματεύσεις καθώς και το τιμολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι πληρωμές για αυτά τα υλικά θα γίνονται σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, αφού υπάρξει πρώτα πλήρης εκκαθάριση. Για τον λόγο αυτό, για όποιους λογαριασμούς φαρμακείων υπάρχει πρόβλημα απόρριψης γνωμάτευσης (π.χ. έλλειψη υπογραφής, σφραγίδας φαρμακείου κ.λ.π.) θα αποστέλλεται με email στον φαρμακείο και στον σύλλογό του, σχετική και αναλυτική ενημέρωση για την απόρριψη, ώστε να έχει δυνατότητα ο φαρμακοποιός να επιλέξει ηλεκτρονικά, ένα εκ των δύο πραγμάτων :

- ή να προβεί σε ένσταση οπότε όλη η πληρωμή μπαίνει σε εκκρεμότητα,

- ή να αποδεχτεί την απόρριψη οπότε προχωράει κανονικά η πληρωμή.

Αυτό ισχύει για όλους τους παρόχους χορήγησης των εν λόγω προϊόντων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα αυτή διαδικασία χορήγησης αναλωσίμων υλικών και προϊόντων που δεν είχαμε μέχρι σήμερα θα δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς κατά την υλοποίησή της. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να διορθώνουμε τυχόν λάθη που θα προκύπτουν.

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για οτιδήποτε προκύψει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 

Επικοινωνία

Φ.Σ. Ιωαννίνων
Γεωργίου Παπανδρέου 2
45221, Ιωάννινα
τηλ. 26510 26758
info@fsioanninon.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Ημερολόγιο

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Είσοδος μελώνetesta-logo

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστότοπου k-provoli
Ermis
Ειδήσεις, marketing και εκπαίδευση για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό | Κάρτα πελάτη για το φαρμακείο