Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΣΤΑ - ΡΙΗ
Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2016 10:12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Σήμερα, 21 Απριλίου 2016, κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των εκατόν δέκα έξι (116) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ (PHARMACY INSIGHTS HELLAS) – ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις οποίες κατέχει η ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (14.964,00) Ευρώ, ήτοι το τίμημα για την κάθε μετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι εννέα ευρώ (129,00) Ευρώ, προς την ανώνυμη εταιρεία με την εταιρική επωνυμία ΚΛΙΝΙΚΑΛ ΙΝΣΑΪΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Clinical Insights Limited), και υπεγράφη το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ονομαστικών μετοχών.
Τα μέρη συνεχίζουν πλέον χωριστά τις δραστηριότητες τους, έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα δεδομένα φαρμακείου ανήκουν στους φαρμακοποιούς και ότι κάθε ενέργεια αξιοποίησης τους θα πρέπει να υλοποιείται εξυπηρετώντας τις ανάγκες του φαρμακοποιού.
 
 
Για την ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ                             Για την PIH AE 
Κωνσταντίνος Λουράντος                                 Paul Stevens
 

Επικοινωνία

Φ.Σ. Ιωαννίνων
Γεωργίου Παπανδρέου 2
45221, Ιωάννινα
τηλ. 26510 26758
info@fsioanninon.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Ημερολόγιο

December 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Είσοδος μελώνetesta-logo

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστότοπου k-provoli
Ermis
Ειδήσεις, marketing και εκπαίδευση για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό | Κάρτα πελάτη για το φαρμακείο